KOLOKACJA

Usługa dzierżawy powierzchni użytkowej w celu zainstalowania szaf transmisyjnych lub wynajem miejsca w tych szafach.

Istnieje również możliwość budowy i wyposażenia pomieszczeń na serwerownie.
Jest to usługa często powiązana z dzierżawą włókien lub transmisji danych.