KONTAKT

VEGA IT, Spółka Jawna wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000408026 NIP: 774-32-11-838, REGON: 145959339

VEGA IT Spółka Jawna
09-400 Płock
ul. Królewiecka 12 e
Tel./fax: 24 2682463
e-mail: vega@vegait.pl