TRANSMISJA DANYCH

Ustugi transmisji danych adresujemy do operatorów telekomunikacyjnych
i przedsiębiorstw.
Wykorzystujemy technologię Metro Ethernet, zestawiamy łącza punkt – punkt o dowolnej przepustowości.

Połączenia realizujemy stykiem optycznym o standardzie GIGABIT ETHERNET
(1000Base-SX/LX/LH) lub zakończone odpowiednio konwerterami FastEthernet.